/ Kleje dyspersyjne (adhesiny)
Strona Główna

O FIRMIE PRODUKTY KONTAKT


 

ADHESIN A 3232 HL

Zastosowanie:
Klej do papieru i opakowań. Wodna dyspersja na bazie octanu poliwinylu.

Postać

Ciecz, wodna dyspersja

Barwa

Biały

Zapach

Słaby, swoisty

pH

3 – 5

Temperatura wrzenia

100°C

Temperatura zapłonu

Nie dotyczy – dyspersja wodna

Prężność par (w temp. 20°C )

24 mbar

Gęstość (w temp. 20°C )

1,1 g/cm 3

Lepkość dynamiczna

15000 – 25000 mPas (met. Brookfield, temp. 23°C )

Rozpuszczalność w wodzie (w temp. 20°C )

Bez ograniczeń
ADHESIN A 3232


Zastosowanie:
Klej introligatorski. Doskonały klej do stosowania w maszynach introligatorskich wyposażonych (lub nie) w stanowisko do suszenia. Klej na bazie emulsji, zawierajacy plastyfikator.

DANE TECHNICZNE:

Lepkość:

22000 ą 4000 mPa.s

METODA BADAN:
Brookfield RVT, 3/20/23;
ISO 2555

Wartosc pH

4 ą 1,0

METODA BADAN:
ISO 976

 

Adhesin A 3232 HL-21 jest aktualnie poddawany w szerokim zakresie próbom technicznym i jest jeszcze w fazie badan doswiadczalnych. Dane techniczne produktu moga ulec zmianie.

WLAŚCIWOŚCI PRODUKTU:

Powloka (film)

Elastyczna, przezroczysta

PROCES TECHNOLOGICZNY

Nakladanie

Za pomoca walków.
Optymalna temperatura pracy: 18 - 25 °C

Rozcienczenie

W razie potrzeby produkt mozna rozcienczac zimna woda

Czyszczenie

Pozostalosci nieutwardzonego kleju lub wysuszonej powloki kleju moga byc bez trudnosci usuwane przy pomocy wody. Dodatek srodków powierzchniowoczynnych ulatwia proces czyszczenia.
ADHESIN A 7250 B

Zastosowanie:
Wodna dyspersja kopolimeru octanu poliwinylowego.

Postac

Ciecz, wodna dyspersja

Barwa

Biala

Zapach

Slaby, swoisty

pH (w temp. 20°C )

3 – 5

Temperatura wrzenia

100°C

Temperatura zaplonu

Nie dotyczy – dyspersja wodna

Preznosc par (w temp. 20°C )

24 mbar

Gestosc (w temp. 20°C )

1,1 g/cm 3

Lepkosc dynamiczna

5000 – 7000 mPas (met. Brookfield, temp. 23°C )

Rozpuszczalnosc w wodzie (w temp. 20°C )

Bez ograniczen
ADHESIN A 7260

Zastosowanie:
Klej do papieru i opakowan na bazie kopolimeru octanu poliwinylowego. Dyspersja wodna.

 

Postac

Dyspersja wodna

Barwa

Bialy

Zapach

Swoisty, slaby

pH ( w temp. 20 ° C)

3,0 – 5,0

Temperatura wrzenia

100°C

Temperatura zaplonu

Nie dotyczy – dyspersja wodna

Gestosc (w temp. 20°C )

1,1 g/cm 3

Lepkosc dynamiczna

5000 - 7000 mPas (met. Brookfield, temp. 23°C )

Rozpuszczalnosc w wodzie (w temp. 20°C )

Bez ograniczen
ADHESIN A 7088

Zastosowanie:
Nie uplastyczniona dyspersja wodna na bazie kopolimeru etylenu i octanu winylu.

Postac

Ciecz

Barwa

Biala

Zapach

Charakterystyczny

Wartosc pH ( w temp. 20 ° C)

4 – 5

Preznosc par (w temp. 20 ° C)

23 mbar

Gestosc wzgledna (w temp. 23 ° C)

1,05 g/cm 3

Lotnosc

57-61%

Rozpuszczalnosc w wodzie (w temp. 20 ° C)

Nie okreslono

Lepkosc dynamiczna ( w temp. 2 ° C)

4000 - 6000mPas (Brookfield)
ADHESIN A 7236

Zastosowanie:
Klej do papieru.

Postac

Ciecz

Barwa

Bialy

Zapach

Slaby

pH (nierozcienczony temp. 20 ° C)

3,5-5,5

Temperatura wrzenia (poczatkowa)

100 ° C

Temperatura zaplonu

Nie dotyczy (preparat wodny)

Gestosc wzgledna (w temp. 20 ° C)

0k. 1,1 g/cm3

Rozpuszczalnosc w wodzie

Miesza sie

Lepkosc (w temp. 23 ° C)

800 – 1000 mPa.s (Brookfield)
ADHESIN A 7248

Zastosowanie:

Klej na bazie emulsji poliwinylooctanowej.

Postac

Ciecz

Zapach

Slaby - swoisty

Barwa

Bialy

pH (nierozcienczony w temp. 20şC)

3,5 – 5,5

Temperatura zaplonu

Nie dotyczy

Temperatura wrzenia (poczatek zakresu)

100şC

Gestosc

1,10 g/cm 3

Rozpuszczalnosc w wodzie (w temp. 20ş)

Bez ograniczen

Lepkosc (w temp. 20ş)

1800 – 2800 mPas (met. Brookfield)

Preznosc par (w temp. 20şC)

24 mbar
ADHESIN A 10K4

Zastosowanie:

Klej na bazie emulsji bez plastyfikatora. Wytwarzanie toreb i worków. Pasta podkładowa do nielakierowanego papieru, papieru celofanowego i jego imitacji

Postac

b.d.

Zapach

b.d.

Barwa

b.d.

pH (nierozcienczony w temp. 20şC)

b.d.

Temperatura zaplonu

b.d.

Temperatura wrzenia (poczatek zakresu)

b.d.

Gestosc

b.d.

Rozpuszczalnosc w wodzie (w temp. 20ş)

b.d.

Lepkosc (w temp. 20ş)

b.d.

Preznosc par (w temp. 20şC)

b.d.
ADHESIN A 1650

Zastosowanie:

Dyspersja akrylowa. Klej do samoprzylepnego gumowania kopert

Postac

b.d.

Zapach

b.d.

Barwa

b.d.

pH (nierozcienczony w temp. 20şC)

b.d.

Temperatura zaplonu

b.d.

Temperatura wrzenia (poczatek zakresu)

b.d.

Gestosc

b.d.

Rozpuszczalnosc w wodzie (w temp. 20ş)

b.d.

Lepkosc (w temp. 20ş)

b.d.

Preznosc par (w temp. 20şC)

b.d.
ADHESIN A 2127

Zastosowanie:

Zawiesina homopolimeru octanu winylu, zewnętrznie plastyfikowana. Klejenie papieru i kartonu z dużš szybkościš utwardzania, klej można nakładać przy użyciu rolek i dysz.

Postac

b.d.

Zapach

b.d.

Barwa

b.d.

pH (nierozcienczony w temp. 20şC)

b.d.

Temperatura zaplonu

b.d.

Temperatura wrzenia (poczatek zakresu)

b.d.

Gestosc

b.d.

Rozpuszczalnosc w wodzie (w temp. 20ş)

b.d.

Lepkosc (w temp. 20ş)

b.d.

Preznosc par (w temp. 20şC)

b.d.
ADHESIN A 22

Zastosowanie:

Wodorozpuszczalna dyspersja na bazie octanu poliwinylowego. Klej do papieru i opakowań

Postac

b.d.

Zapach

b.d.

Barwa

b.d.

pH (nierozcienczony w temp. 20şC)

b.d.

Temperatura zaplonu

b.d.

Temperatura wrzenia (poczatek zakresu)

b.d.

Gestosc

b.d.

Rozpuszczalnosc w wodzie (w temp. 20ş)

b.d.

Lepkosc (w temp. 20ş)

b.d.

Preznosc par (w temp. 20şC)

b.d.
ADHESIN A 34K3

Zastosowanie:

Wysoko skoncentrowany klej dyspersyjny z żywicy syntetycznej zawierajacy srodki spęczniajace i zmiękczajace, błona kleju miękko-elastyczna. Przemysł opakowań: do zautomatyzowanych maszyn pakujacych i zamykajacych opakowania z malowanego, wodoodpornego, zadrukowanego i słabo lakierowanego papieru oraz folii aluminiowych. Produkcja toreb i worków: klejenie brzegów/szwów szczególnie trudnego, twardego i słabo lakierowanego papieru oraz folii aluminiowych.

Postac

b.d.

Zapach

b.d.

Barwa

b.d.

pH (nierozcienczony w temp. 20şC)

b.d.

Temperatura zaplonu

b.d.

Temperatura wrzenia (poczatek zakresu)

b.d.

Gestosc

b.d.

Rozpuszczalnosc w wodzie (w temp. 20ş)

b.d.

Lepkosc (w temp. 20ş)

b.d.

Preznosc par (w temp. 20şC)

b.d.
ADHESIN A 2289

Zastosowanie:

Klej na bazie emulsji zawierajacy plastyfikator. Produkcja kopert: Klejenie zakładki, szwów bocznych i dolnych kopert a także celofanowych okienek.

Postac

b.d.

Zapach

b.d.

Barwa

b.d.

pH (nierozcienczony w temp. 20şC)

b.d.

Temperatura zaplonu

b.d.

Temperatura wrzenia (poczatek zakresu)

b.d.

Gestosc

b.d.

Rozpuszczalnosc w wodzie (w temp. 20ş)

b.d.

Lepkosc (w temp. 20ş)

b.d.

Preznosc par (w temp. 20şC)

b.d.
ADHESIN A 2296

Zastosowanie:

Klej na bazie emulsji zawierajacy plastyfikator. Wytwarzanie kopert: Łaczenie dolnych klapek oraz dolnych i bocznych zakładek kopert i toreb pocztowych, a także drobne naprawy celofanowych okien.

Postac

b.d.

Zapach

b.d.

Barwa

b.d.

pH (nierozcienczony w temp. 20şC)

b.d.

Temperatura zaplonu

b.d.

Temperatura wrzenia (poczatek zakresu)

b.d.

Gestosc

b.d.

Rozpuszczalnosc w wodzie (w temp. 20ş)

b.d.

Lepkosc (w temp. 20ş)

b.d.

Preznosc par (w temp. 20şC)

b.d.
ADHESIN A 3226VL

Zastosowanie:

Klej na bazie emulsji zawierajacy plastyfikator. Doskonałe oprawianie na urzadzeniach introligatorskich wyposażonych lub nie w stanowisko suszenia.

Postac

b.d.

Zapach

b.d.

Barwa

b.d.

pH (nierozcienczony w temp. 20şC)

b.d.

Temperatura zaplonu

b.d.

Temperatura wrzenia (poczatek zakresu)

b.d.

Gestosc

b.d.

Rozpuszczalnosc w wodzie (w temp. 20ş)

b.d.

Lepkosc (w temp. 20ş)

b.d.

Preznosc par (w temp. 20şC)

b.d.
ADHESIN A 3227HL

Zastosowanie:

Klej na bazie emulsji zawierajacy plastyfikator. Doskonałe oprawianie na urzadzeniach introligatorskich wyposażonych lub nie w stanowisko suszenia.

Postac

b.d.

Zapach

b.d.

Barwa

b.d.

pH (nierozcienczony w temp. 20şC)

b.d.

Temperatura zaplonu

b.d.

Temperatura wrzenia (poczatek zakresu)

b.d.

Gestosc

b.d.

Rozpuszczalnosc w wodzie (w temp. 20ş)

b.d.

Lepkosc (w temp. 20ş)

b.d.

Preznosc par (w temp. 20şC)

b.d.
ADHESIN A 3231

Zastosowanie:

Klej na bazie emulsji zawierajacy plastyfikator. Doskonałe oprawianie na urzadzeniach introligatorskich wyposażonych lub nie w stanowisko suszenia.

Postac

b.d.

Zapach

b.d.

Barwa

b.d.

pH (nierozcienczony w temp. 20şC)

b.d.

Temperatura zaplonu

b.d.

Temperatura wrzenia (poczatek zakresu)

b.d.

Gestosc

b.d.

Rozpuszczalnosc w wodzie (w temp. 20ş)

b.d.

Lepkosc (w temp. 20ş)

b.d.

Preznosc par (w temp. 20şC)

b.d.
ADHESIN A 4540-23

Zastosowanie:

Gumujacy klej na bazie syntetycznego kauczuku. Gumowanie kopert i toreb pocztowych

Postac

b.d.

Zapach

b.d.

Barwa

b.d.

pH (nierozcienczony w temp. 20şC)

b.d.

Temperatura zaplonu

b.d.

Temperatura wrzenia (poczatek zakresu)

b.d.

Gestosc

b.d.

Rozpuszczalnosc w wodzie (w temp. 20ş)

b.d.

Lepkosc (w temp. 20ş)

b.d.

Preznosc par (w temp. 20şC)

b.d.
ADHESIN A 6750

Zastosowanie:

Klej dyspersyjny na bazie zywicy syntetycznej. Produkcja toreb i worków, klejenie folii OOP i PE z papierem, wklejanie okienek foliowych. Klejenie punktowe i wentylowe folii PE z papierem przy produkcji worków papierowych.

Postac

b.d.

Zapach

b.d.

Barwa

b.d.

pH (nierozcienczony w temp. 20şC)

b.d.

Temperatura zaplonu

b.d.

Temperatura wrzenia (poczatek zakresu)

b.d.

Gestosc

b.d.

Rozpuszczalnosc w wodzie (w temp. 20ş)

b.d.

Lepkosc (w temp. 20ş)

b.d.

Preznosc par (w temp. 20şC)

b.d.
ADHESIN A 6771

Zastosowanie:

Klej na bazie dyspersji wodnej polioctanu winylu

Postac

b.d.

Zapach

b.d.

Barwa

b.d.

pH (nierozcienczony w temp. 20şC)

b.d.

Temperatura zaplonu

b.d.

Temperatura wrzenia (poczatek zakresu)

b.d.

Gestosc

b.d.

Rozpuszczalnosc w wodzie (w temp. 20ş)

b.d.

Lepkosc (w temp. 20ş)

b.d.

Preznosc par (w temp. 20şC)

b.d.
ADHESIN A 6774-21

Zastosowanie:

Dyspersja syntetyczna kauczuku. Naklejanie folii

Postac

b.d.

Zapach

b.d.

Barwa

b.d.

pH (nierozcienczony w temp. 20şC)

b.d.

Temperatura zaplonu

b.d.

Temperatura wrzenia (poczatek zakresu)

b.d.

Gestosc

b.d.

Rozpuszczalnosc w wodzie (w temp. 20ş)

b.d.

Lepkosc (w temp. 20ş)

b.d.

Preznosc par (w temp. 20şC)

b.d.
ADHESIN A 6784

Zastosowanie:

Dyspersja syntetyczna żywic. Przemysł produkujacy worki papierowe

Postac

b.d.

Zapach

b.d.

Barwa

b.d.

pH (nierozcienczony w temp. 20şC)

b.d.

Temperatura zaplonu

b.d.

Temperatura wrzenia (poczatek zakresu)

b.d.

Gestosc

b.d.

Rozpuszczalnosc w wodzie (w temp. 20ş)

b.d.

Lepkosc (w temp. 20ş)

b.d.

Preznosc par (w temp. 20şC)

b.d.
ADHESIN A 7028

Zastosowanie:

Łaczenie drukowanego i lekko lakierowanego papieru oraz kartonów na urzadzeniach do zamykania opakowań; wytwarzanie składnych pudełek. Zawiesina syntetycznej żywicy.

Postac

b.d.

Zapach

b.d.

Barwa

b.d.

pH (nierozcienczony w temp. 20şC)

b.d.

Temperatura zaplonu

b.d.

Temperatura wrzenia (poczatek zakresu)

b.d.

Gestosc

b.d.

Rozpuszczalnosc w wodzie (w temp. 20ş)

b.d.

Lepkosc (w temp. 20ş)

b.d.

Preznosc par (w temp. 20şC)

b.d.
ADHESIN A 7071

Zastosowanie:

Laminowanie papierów i kartonów do nie drukowanych i lakierowanych materiałów. Produkcja kartonowych pudełek. Klej na bazie emulsji, z niska zawartoscia plastyfikatorów

Postac

b.d.

Zapach

b.d.

Barwa

b.d.

pH (nierozcienczony w temp. 20şC)

b.d.

Temperatura zaplonu

b.d.

Temperatura wrzenia (poczatek zakresu)

b.d.

Gestosc

b.d.

Rozpuszczalnosc w wodzie (w temp. 20ş)

b.d.

Lepkosc (w temp. 20ş)

b.d.

Preznosc par (w temp. 20şC)

b.d.
ADHESIN A 7086

Zastosowanie:

Łaczenie drukowanych i lakierowanych papierow i kartonów, sklejanie pudełek z zamykaniem włacznie, wklejanie membran.

Postac

b.d.

Zapach

b.d.

Barwa

b.d.

pH (nierozcienczony w temp. 20şC)

b.d.

Temperatura zaplonu

b.d.

Temperatura wrzenia (poczatek zakresu)

b.d.

Gestosc

b.d.

Rozpuszczalnosc w wodzie (w temp. 20ş)

b.d.

Lepkosc (w temp. 20ş)

b.d.

Preznosc par (w temp. 20şC)

b.d.
ADHESIN A 7088

Zastosowanie:

uŁaczenie folii z miękkiego PCV i lakierowanych powierzchni z papierem i kartonem. Dobre własnosci łaczace do powierzchni laminowanych aluminium, pokrytych PVDC, a także folii polistyrenu

Postac

b.d.

Zapach

b.d.

Barwa

b.d.

pH (nierozcienczony w temp. 20şC)

b.d.

Temperatura zaplonu

b.d.

Temperatura wrzenia (poczatek zakresu)

b.d.

Gestosc

b.d.

Rozpuszczalnosc w wodzie (w temp. 20ş)

b.d.

Lepkosc (w temp. 20ş)

b.d.

Preznosc par (w temp. 20şC)

b.d.
ADHESIN A 7093

Zastosowanie:

Klejenie zadrukowanych i lakierowanych papierów i kartonów, laminowanie chłonnych materiałow folia PVC; przemysł poligraficzny.

Postac

b.d.

Zapach

b.d.

Barwa

b.d.

pH (nierozcienczony w temp. 20şC)

b.d.

Temperatura zaplonu

b.d.

Temperatura wrzenia (poczatek zakresu)

b.d.

Gestosc

b.d.

Rozpuszczalnosc w wodzie (w temp. 20ş)

b.d.

Lepkosc (w temp. 20ş)

b.d.

Preznosc par (w temp. 20şC)

b.d.
ADHESIN A 7232

Zastosowanie:

Introligatorstwo; zawieszanie ksiażek. Klej dyspersyjny na bazie żywic sztucznych, zawierajacy zmiękczacz.

Postac

b.d.

Zapach

b.d.

Barwa

b.d.

pH (nierozcienczony w temp. 20şC)

b.d.

Temperatura zaplonu

b.d.

Temperatura wrzenia (poczatek zakresu)

b.d.

Gestosc

b.d.

Rozpuszczalnosc w wodzie (w temp. 20ş)

b.d.

Lepkosc (w temp. 20ş)

b.d.

Preznosc par (w temp. 20şC)

b.d.
ADHESIN A 7235

Zastosowanie:

Łaczenie nie drukowanych i drukowanych jak rownież nie lakierowanych i lakierowanych powierzchni przy użyciu maszyn pracujacych z duża szybkoscia.

Postac

b.d.

Zapach

b.d.

Barwa

b.d.

pH (nierozcienczony w temp. 20şC)

b.d.

Temperatura zaplonu

b.d.

Temperatura wrzenia (poczatek zakresu)

b.d.

Gestosc

b.d.

Rozpuszczalnosc w wodzie (w temp. 20ş)

b.d.

Lepkosc (w temp. 20ş)

b.d.

Preznosc par (w temp. 20şC)

b.d.
ADHESIN A 7236

Zastosowanie:

Łaczenie nie drukowanych i drukowanych jak rownież nie lakierowanych i lakierowanych powierzchni przy użyciu maszyn pracujacych z duża szybkoscia.

Postac

b.d.

Zapach

b.d.

Barwa

b.d.

pH (nierozcienczony w temp. 20şC)

b.d.

Temperatura zaplonu

b.d.

Temperatura wrzenia (poczatek zakresu)

b.d.

Gestosc

b.d.

Rozpuszczalnosc w wodzie (w temp. 20ş)

b.d.

Lepkosc (w temp. 20ş)

b.d.

Preznosc par (w temp. 20şC)

b.d.
ADHESIN A 7248

Zastosowanie:

Przemysł graficzny; Oprawa ksiażek, klejenie grzbietów ksiażek, wklejanie w koperty i pudełka okienek z folii poliestyrenowej, PCV lub octanowej.

Postac

b.d.

Zapach

b.d.

Barwa

b.d.

pH (nierozcienczony w temp. 20şC)

b.d.

Temperatura zaplonu

b.d.

Temperatura wrzenia (poczatek zakresu)

b.d.

Gestosc

b.d.

Rozpuszczalnosc w wodzie (w temp. 20ş)

b.d.

Lepkosc (w temp. 20ş)

b.d.

Preznosc par (w temp. 20şC)

b.d.
ADHESIN A 7250

Zastosowanie:

Wytwarzanie składanych pudełek(kartonów). Dobre własciwosci łaczenia(spajania) na papierowych i kartonowych powierzchniach lakierowanych oraz powlekanych aluminium.

Postac

b.d.

Zapach

b.d.

Barwa

b.d.

pH (nierozcienczony w temp. 20şC)

b.d.

Temperatura zaplonu

b.d.

Temperatura wrzenia (poczatek zakresu)

b.d.

Gestosc

b.d.

Rozpuszczalnosc w wodzie (w temp. 20ş)

b.d.

Lepkosc (w temp. 20ş)

b.d.

Preznosc par (w temp. 20şC)

b.d.
ADHESIN A 7260

Zastosowanie:

Wytwarzanie składanych pudełek(kartonów). Dobre własciwosci łaczenia(spajania) na papierowych i kartonowych powierzchniach lakierowanych oraz powlekanych aluminium.

Postac

b.d.

Zapach

b.d.

Barwa

b.d.

pH (nierozcienczony w temp. 20şC)

b.d.

Temperatura zaplonu

b.d.

Temperatura wrzenia (poczatek zakresu)

b.d.

Gestosc

b.d.

Rozpuszczalnosc w wodzie (w temp. 20ş)

b.d.

Lepkosc (w temp. 20ş)

b.d.

Preznosc par (w temp. 20şC)

b.d.
ADHESIN A 7263

Zastosowanie:

Klej do papieru i opakowań na bazie kopolimeru octanu poliwinylowego. Dyspersja wodna.

Postac

b.d.

Zapach

b.d.

Barwa

b.d.

pH (nierozcienczony w temp. 20şC)

b.d.

Temperatura zaplonu

b.d.

Temperatura wrzenia (poczatek zakresu)

b.d.

Gestosc

b.d.

Rozpuszczalnosc w wodzie (w temp. 20ş)

b.d.

Lepkosc (w temp. 20ş)

b.d.

Preznosc par (w temp. 20şC)

b.d.
ADHESIN A 8722

Zastosowanie:

Przemysł worków papierowych. Klejenie krzyżowe warstewek PE na papierze w produkcji worków papierowych.

Postac

b.d.

Zapach

b.d.

Barwa

b.d.

pH (nierozcienczony w temp. 20şC)

b.d.

Temperatura zaplonu

b.d.

Temperatura wrzenia (poczatek zakresu)

b.d.

Gestosc

b.d.

Rozpuszczalnosc w wodzie (w temp. 20ş)

b.d.

Lepkosc (w temp. 20ş)

b.d.

Preznosc par (w temp. 20şC)

b.d.
ADHESIN A B90K1

Zastosowanie:

Wytwarzanie kopert. Lepki klej do samoprzylepnych kopert, klejenie podłużne i miejscowe.

Postac

b.d.

Zapach

b.d.

Barwa

b.d.

pH (nierozcienczony w temp. 20şC)

b.d.

Temperatura zaplonu

b.d.

Temperatura wrzenia (poczatek zakresu)

b.d.

Gestosc

b.d.

Rozpuszczalnosc w wodzie (w temp. 20ş)

b.d.

Lepkosc (w temp. 20ş)

b.d.

Preznosc par (w temp. 20şC)

b.d.
ADHESIN A B9020

Zastosowanie:

Wytwarzanie kopert. Lepki klej do samoprzylepnych kopert, klejenie podłużne i miejscowe.

Postac

b.d.

Zapach

b.d.

Barwa

b.d.

pH (nierozcienczony w temp. 20şC)

b.d.

Temperatura zaplonu

b.d.

Temperatura wrzenia (poczatek zakresu)

b.d.

Gestosc

b.d.

Rozpuszczalnosc w wodzie (w temp. 20ş)

b.d.

Lepkosc (w temp. 20ş)

b.d.

Preznosc par (w temp. 20şC)

b.d.
ADHESIN A LA1500

Zastosowanie:

Przetwórstwo artykułów higienicznych. Do laminowania arkuszy papieru stosowanego w gospodarstwie domowym - ręczniki papierów, papier toaletowy.

Postac

b.d.

Zapach

b.d.

Barwa

b.d.

pH (nierozcienczony w temp. 20şC)

b.d.

Temperatura zaplonu

b.d.

Temperatura wrzenia (poczatek zakresu)

b.d.

Gestosc

b.d.

Rozpuszczalnosc w wodzie (w temp. 20ş)

b.d.

Lepkosc (w temp. 20ş)

b.d.

Preznosc par (w temp. 20şC)

b.d.
ADHESIN A PK0110

Zastosowanie:

Klej na bazie celulozy. Klejenie końcówek i zakładek rolek papieru toaletowego lub ręczników papierowych.

Postac

b.d.

Zapach

b.d.

Barwa

b.d.

pH (nierozcienczony w temp. 20şC)

b.d.

Temperatura zaplonu

b.d.

Temperatura wrzenia (poczatek zakresu)

b.d.

Gestosc

b.d.

Rozpuszczalnosc w wodzie (w temp. 20ş)

b.d.

Lepkosc (w temp. 20ş)

b.d.

Preznosc par (w temp. 20şC)

b.d.