/ Środki czystości
Strona Główna

O FIRMIE PRODUKTY KONTAKT


 

Purmelt
Jest reaktywnym, topliwym klejem typu hotmelt1, na bazie poliuretanu. W wyniku obecności prepolimerów, ulega on wulkanizacji w wilgotnych warunkach. Kleje typu hotmelt oparte na PUR, są obecnie szeroko stosowane w przemyśle. Purmelt spełnia wszystkie wymagania i zapewnia optymalne wyniki pod względem żywotności, szybkości wulkanizacji oraz maksymalnej kleistości początkowej.
Ta nowa generacja klejów charakteryzuje się w szczególności ogromną przyczepnością do wielu typów papieru i innych materiałów.
Przy grubości warstwy wynoszącej tylko 0,3-0,6 mm, kleje te wyróżniają się znacząco na tle konwencjonalnych systemów klejących. W zależności od wilgotności powietrza i papieru, 50-60% zasadniczej siły klejenia można osiągnąć już po 6 godzinach. Ostateczna wulkanizacja zajmuje maksymalnie 24 godziny. Po reakcji, warstwa Purmelt charakteryzuje się wysoką elastycznością zarówno w wysokich, jak i niskich temperaturach.
Broszury klejone tym klejem nie wykazują utraty jakości aż do temperatury 120°C, i pozostają elastyczne (a nie łamliwe) w temperaturach do -40°C.
Purmelt zadomowił się również w sektorze twardych okładek. Po doskonałym oprawieniu/klejeniu wykonanym przy pomocy kleju Purmelt, klej ten jest stale podatny na zaokrąglanie w definiowalnym okresie czasu. Nawet po ostatecznej wulkanizacji, dzięki właściwościom fizycznym kleju Purmelt, grzbiet książki nadal posiada wymagany zaokrąglony kształt.
Po ostatecznej wulkanizacji, Purmelt jest całkowicie odporny na przemieszczanie się olejów mineralnych z farby drukarskiej.
Daje to znaczne korzyści w konwersji papieru drukowanego przy pomocy rotacyjnych maszyn offsetowych.
Dzięki niezwykłej odporności kleju Purmelt@, ułatwiony jest proces odzyskiwania (recycling), ponieważ klej można łatwo odfiltrować. Nie występuje efekt porywania, co eliminuje ryzyko powstawania miejsc lepkich.

Purmelt-O-Nil
Okres użytkowania tygla do kleju można znacząco przedłużyć, poprzez kontrolowane stosowanie Purmeltu O-Nil. Przy pomocy Purmelt@-O-Nil można naprawić lub uszczelnić uszkodzone powłoki lub części maszyn. Pomaga on także w usuwaniu wulkanizowanego w pełni kleju Purmelt@. Dzięki temu, że Purmelt-O-Nil@ pakowany jest w puszkach aerozolowych,można go starannie i dokładnie nakładać na powlekane części. Po krótkim ogrzaniu części, operację powlekania można natychmiast kontynuować. Dlatego, Purmelt-O-Nil@ stanowi wydajny sposób konserwacji powlekanego sprzętu, z punktu widzenia stosowania kleju Purmelt@, gwarantując jednocześnie sprawne powlekanie powierzchni.

Środek czyszczący V 1940
Firma Henkel opracowała środek czyszczący V 1940 w celu umozliwienia usuwania trwałych zabrudzeń, powstających zawsze podczas stosowania różnego rodzaju klejów typu hotmelt.
Dzięki V 1940 możliwe jest usuwanie pozostałości po klejach z zabrudzonych nimi tygli, pomp, rur, węży, dysz oraz dowolnego innego sprzętu podającego. V 1940 może usunąć nawet złamane i przypalone pozostałości po klejach.
Przed zastosowaniem V 1940 należy osuszyć wszystkie pozostałości po kleju, po czym usunąć je z: tygli, węży i innego sprzętu podającego, który chcemy oczyścić. Następnie, konieczne jest obniżenie temperatury sprzętu do wartości poniżej 150°C, w celu powstrzymania reakcji chemicznej. Ostatnim etapem jest pokrycie wszystkich zabrudzonych powierzchni środkiem V 1940.
Po czasie działania wynoszącym maksymalnie 8 godzin (w zależności od stopnia zabrudzenia), należy spłukać kilkakrotnie czyszczony sprzęt. Dzięki systematycznemu i regularnemu stosowaniu V 1940, można zapewnić bezawaryjne i wydajne działanie instalacji produkcyjnych.

Melt-O-Clean
Dzięki Melt-O-Clean@, sprzęt podający można czyścić na zimno. Melt-O-Clean, oparty na odnawialnych materiałach surowych dowiódł swej skuteczności w usuwaniu zabrudzeń, któe są zwykle trudne do usunięcia np. pozostałości kleistych lub nieusieciowanych. Głowica rozpylająca umożliwia jednolite zmoczenie zabrudzonych części, a także zapobiega stosowaniu zbyt dużych dawek środka.
Dzięki Melt-O-Clean@, można uzyskać doskonałe rezultaty w temperaturze pokojowej.
Po względnie krótkim czasie działania, należy tylko zetrzeć Melt-O-Clean@ przy pomocy typowej szmatki lub włókniny. Melt-O-Clean@ czyści faktycznie wszystkie pozostałości po klejach.

Purmelt@ Cleaner 2
Jest środkiem czyszczącym opracowanym specjalnie do usuwania zabrudzeń spowodowanych przez kleje typu hotmelt, oparte na poliuretanie. W jednostkach wytapiających, Purmelt@ Cleaner 2 działa w tej samej temperaturze, jak hotmelt. Najlepsze wyniki można osiągnąć w temperaturze z zakresu 90 -140°C. Purmelt@ Cleaner 2 ma barwę siną, aby odróżniał się od klejów hotmelt.
Regularne płukanie i czyszczenie sprzętu podającego, systemów wytapiających, itp. redukuje ryzyko powstawania przestojów lub awarii spowodowanych zabrudzeniem, dzięki czemu zwiększa się wydajność instalacji produkcyjnej.

Purmelt@-O-Lub
Jest niezwykle wydajnym środkiem zwilżającym, opartym na syntetycznych olejach mineralnych.
Środek ten przeznaczony jest w szczególności do przetwarzania kleju Purmelt@. Aby zapewnić bezproblemowe działanie miarki dużej jednostki wytapiającej, można ją pokryć warstwą Purmelt@-O-Lub.
Smarowanie zapobiega również przyklejaniu się innych ruchomych części znajdujących się na krawędzi tygla lub maszyny oraz przyspieszonemu sieciowaniu z Purmelt@. Purmelt@-O-Lub można również stosować do uszczelniania węży ogrzewanych.
Purmelt@-O-Lub jest bezzapachowym smarem, o kolorze lekko beżowym, posiada konsystencję ciasta, co ułatwia obsługę, przy czym jego stabilność w zakresie temperatur od -45 do 180°C, jest dostosowana do produkowanych przez nas klejów.
Właściwości chemiczne Purmelt@-O-Lub powodują, że klej Purmelt@ nie może ulec uszkodzeniu poprzez kontakt z nim. Ponadto, Purmelt@-O-Lub nie powoduje korozji, dlatego jest zgodny ze wszystkimi częściami tygla oraz innymi częściami metalowymi, znajdującymi się w bezpośrednim otoczeniu.